CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT VIRTUAL – CNIV 2024Argumente și motivații

Iniţiată ca un proiect naţional, în anul 2003, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) şi-a propus să încurajeze adoptarea tehnologiilor celor mai moderne în educația și cercetarea românească, pentru a facilita consolidarea societății cunoașterii.

Principalele obiective ale CNIV constau în promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul învățământului virtual, în toate etapele sale, promovarea şi utilizarea Software Educaţional în învăţământul superior şi preuniversitar.

Conferința Națională pentru Invățământ Virtual abordează problematica implementării şi utilizării de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare, susţine diverselor iniţiative, programe şi proiecte ale instituţiilor publice, organizaţiilor profesionale sau, individual, ale specialiştilor din domeniul eLearning, cercetătorilor, profesorilor din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectorilor, consilierilor, pedagogilor, psihologilor, elevilor şi studenţilor.

21 ani de CNIV

Succesul de care se bucură CNIV se datorează faptului că acest proiect se adresează în egală măsură elevilor şi profesorilor, cercetătorilor, mediului academic şi corporaţiilor ca acţionari cu drepturi egale şi depline, dar şi responsabili ca beneficiari direcţi ai unui învăţământ modern.

Edițiile precedente au demonstrat din partea specialiştilor, cercetătorilor, profesorilor, studenţilor şi elevilor, un interes deosebit privind utilizarea noilor tehnologii de e-Learning, promovarea de software educaţional şi metode moderne în procesul educaţional.

Obiective CNIV

 • Constituirea cadrului de manifestare a iniţiativelor profesionale şi de management ale comunităţii universitare şi preuniversitare
 • Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional
 • Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare
 • Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaţa muncii
 • Promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning, Software Educaţional şi Augmented/Virtual Reality

Participanți

Încurajăm participarea specialiştilor din domeniul eLearning, cercetătorilor, profesorilor din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectorilor, consilierilor, pedagogilor, psihologilor, elevilor şi studenţilor, precum și a reprezentanților instituţiilor publice și a organizaţiilor profesionale.

Lucrarea

Fiecare autor are dreptul să participle cu maxim două lucrări, redactate în limba română, în conformitate cu ghid tehnoredactare lucrare. Lucrările vor fi publicate în format electronic.

Temele conferinței

Pentru a vizualiza temele conferinței, intrați aici.

Date importante

 • Call for Papers: 25 martie 2024
 • Transmiterea lucrării pentru evaluare : 11 august 2024
 • Lucrările vor fi redactate in limba română și transmise ca un singur fișier Microsoft Word către cniv@cniv.ro.
 • Notificarea acceptării lucrării : 25 august 2024
 • Înregistrare: 30 august 2024
 • Transmiterea lucrării in forma finală: 13 septembrie 2024
 • Datele conferinței: 15 noiembrie 2024

Conference website: cniv.ro