Temele conferinței includ, dar nu se limitează la:

 • Proiectare și dezvoltare de cursuri online
 • Modelare cognitivă și sisteme inteligente
 • Tehnologii inovatoare de predare și învățare bazate pe web
 • Curriculum digital, aplicații colaborative media
 • Pedagogie educațională deschisă
 • Resurse educaționale deschise
 • Prelucrarea informațiilor și a cunoștințelor
 • E-Learning colaborativ, E-Pedagogie
 • Mediu asincron și sincron

 • Noi tehnologii pentru Massive Open Online Courses (MOOCs)
 • Algoritmi si programare pentru modelare
 • Reprezentarea cunoștințelor și ontologii
 • XR/VR/AR și tehnologii mixte
 • Noi tehnologii informatice, laborator virtual de inginerie/știință
 • Mediu virtual inteligent
 • Medii interactive/Multimedia
 • Tehnologii avansate de învățare distribuită (ADL)

 • Noi medii software pentru educație și formare
 • Grafică computerizată, Computer Vision, VR/AR/XR, geometrie computațională și aplicații mixte pentru educație și formare, afaceri, medicină, industrie și alte științe
 • Software de calcul în realitate virtuală și inteligență artificială
 • Avataruri și agenți inteligenți

 • Educație în timp de criză (pandemii, război, crize economice): dezvoltare profesională și pregătire disponibilă pentru a ajuta profesorii să dobândească abilitățile TIC necesare
 • Tehnologia Blockchain în educație
 • Știința datelor și învățarea
 • Educație targetată cu ajutorul IA
 • Noi medii de învățare: Metaverse
 • Calificări și abilități în domeniul securității cibernetice

 • Reconceptualizarea comunității și im/posibilitatea construirii comunității online: implicare, performanță, norme, responsabilitate, prezență socială, coalescență, apartenență online, control social
 • Personalitate electronică/Sine digital și comportament organizațional online: noua mentalitate de predare/învățare online, învățare colaborativă, nevoia de contact uman, conexiune, vulnerabilitate, etică, confidențialitate, cultură online, metode de creștere a implicării online
 • Viitorul forței de muncă și educația actuală
 • Ritmul de adoptare a inovației în învățarea online
 • Diviziunea digitală și învățământul la distanță
 • Învățare virtuală pentru nevoi speciale