R1


Transmiterea abstractelor
2024

Notificarea acceptării abstractului
2024

Înregistrare
30 august 2024

Transmiterea lucrării în forma finală
13 septembrie 2024

Datele conferinței
15 noiembrie 2024