Lucrările conferinței urmează a fi publicate în volumul conferinței.