Președinte

Dr. Carmen Elena CÎRNU, Cercetător Științific I, ICI București

Vicepreședinți – Comitet tehnic de program

Grigore ALBEANU Universitatea Spiru Haret, Centrul de Cercetări în Matematică şi Informatică
Natalia BURLACU Universitatea Tehnică a Moldovei
Ella CIUPERCĂ Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București
Paloma PETRESCU Romania Secondary Education Project

Comitet științific

Adriana ALEXANDRU Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București
Grigore BURDEA Rutgers - The State University of New Jersey, Human-Machine Interface Laboratory, CAIP Center, USA
Silvia FĂT Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, România
Victor FELEA Universitatea „Al.I. Cuza" din Iași, Facultatea de Informatică
Horia GEORGESCU Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică, România
Radu GRAMATOVICI Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică
Angela IONITA Institutul Academiei Române pentru Inteligență Artificială (RACAI), România
Olimpius ISTRATE Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Bogdan LOGOFATU Universitatea din București, Departament CREDIS, România
Marius MĂRUŞTERI Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu - Mureș, România
Gabriel NEAGU Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București
Mihaela OPREA Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Dana PETCU Universitatea de Vest din Timișoara, România
Ion ROCEANU Universitatea Națională de Apărare „Carol I", București, România
Luca-Dan SERBANATI Universitatea „Politehnica" din București, Universitatea "La Sapienza", Italia
Alexandru STANCIU Cercetător Științific III, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București
Leon TAMBULEA Universitatea „Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, România
Alexandru TUGUI Universitatea „Al. I. Cuza" Iași

Dr. Marin VLADA

Fondator ICVL și CNIV